Vacature Directeur St Aloysius

Directeur (DC), 32-40 uur

St Aloysius

Basisschool St. Aloysius heeft 435 leerlingen die verdeeld zijn over twee schoolgebouwen in de binnenstad van Gouda. St. Aloysius werkt aan een optimale ontwikkeling van kinderen, waarbij ieder kind telt.
De school biedt een onderwijsleersituatie waarbij zij tegemoet komt aan de individuele behoeften van kinderen, zelfstandigheid van kinderen bevordert, veiligheid en goede sfeer hoog in het vaandel staan. De betrokkenheid van ouders, leerkrachten en leerlingen is groot. Tot en met groep 4 werkt St. Aloysius met faseonderwijs. Vanaf groep 5 is het onderwijs in jaargroepen georganiseerd.
Het team bestaat uit 36 personeelsleden waaronder leerkrachten, twee intern begeleiders, conciërge en een administratieve medewerker. Het team is sterk betrokken bij de school en is trots op de school die een goede reputatie heeft in Gouda. Het team heeft hoge verwachtingen naar de kinderen, naar elkaar en naar de directeur.

Wie zoeken wij?

St. Aloysius en De Groeiling zoeken een directeur die…

 • ieder teamlid ziet en hoort: begeleidt teamleden in hun ontwikkeling door te sparren en gerichte feedback te geven; is in staat te confronteren waar nodig om de kwaliteiten van ieder individu te verbeteren;
 • begrijpt hoe hij of zij voor ouders toegankelijk en zichtbaar is op de twee locaties van de St. Aloysius;
 • communicatief sterk is zowel verbaal als schriftelijk;
 • bewezen heeft om samen met een groot team de koers te kunnen bepalen en deze gerealiseerd heeft aan de hand van een zorgvuldige planning en aanpak; met ruimte voor
  professionele inbreng van het team;
 • concrete ervaring heeft met het ontwikkelen en uitdragen van de (bestaande) visie van de school; weet hoe hij of zij de visie binnen en buiten de school krachtig kan uitdragen;
 • zichtbare kennis en overzicht heeft van de laatste ontwikkelingen in het basisonderwijs, zowel onderwijskundig, kwaliteitszorg als over de bedrijfsvoering; beschikt over een relevant netwerk om de juiste deskundigheid in te schakelen;
 • aantoonbaar ervaring heeft in het meedenken en ontwikkelen van beleid op bestuursniveau; is een stevige persoonlijkheid die direct bijdraagt aan de ontwikkeling van het directeurenoverleg en De Groeiling als geheel;
 • minimaal 5-10 jaar ervaring heeft als leidinggevende, bij voorkeur als schooldirecteur in het primair onderwijs van een grotere school;
 • werkt en denkt op HBO+/academisch niveau;
 • geregistreerd is in het schoolleidersregister of bereid is zich verder te scholen om opgenomen te kunnen worden in het schoolleidersregister.

De nieuwe directeur van de St. Aloysius is koersvast, doortastend, denkt uit verschillende belangen en trekt grenzen. De directeur werkt vanuit vertrouwen in de professionele kracht van het team en de teamleden. De directeur biedt steun en creëert een sfeer waarin leren en werken veilig en ontwikkelingsgericht is. De directeur is mede het gezicht van de school.

De belangrijkste opdracht voor de komende jaren is om kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden aan de twee groepen leerlingen die in onderwijsbehoefte sterk van elkaar verschillen. Het afgelopen jaar heeft de school gewerkt aan het rekenonderwijs en wil daarnaast aan de slag met betekenisvol zaakvakken onderwijs. Een volgende stap in de ontwikkeling is om de hechte onderlinge band in het team te combineren met aspecten uit de professionele cultuur, zoals gericht feedback geven. Het realiseren van de opdracht vergt van de nieuwe directeur heldere sturing op de gemeenschappelijke koers vanuit het nieuwe schoolplan met vertrouwen in en oog voor de professionele kracht en ontwikkeling van het team.

Wat bieden wij?

De benoeming gaat in op 1 augustus 2020. Salariëring (DC schaal / D13 ) en rechtspositie zijn conform de CAO-PO (2019-2020).

Heb jij zin in deze volgende stap in je carrière? Stuur dan jouw cv en brief met motivatie voor 29 april 2020 naar wervingenselectie@degroeiling.nl. De gesprekken zullen plaats vinden vanaf 7 mei 2020.

Meer informatie kunt u vinden op: www.aloysiusgouda.nl

Komt deze functie niet overeen met jouw wensen of ben je nog niet in het bezit van een diploma, maar wil je wel bij één van onze scholen in het basisonderwijs werken dan komen we graag in contact met je. We hebben binnen onze stichting veel mogelijkheden. Kijk hiervoor op: www.degroeiling.nl of laat het ons weten via wervingenselectie@degroeiling.nl.

Sollicitatieformulier