Bijeenkomst stakingsdag 12 december

Op dinsdag 12 december kon het personeel van de scholen die in verband met de staking dicht gingen ervoor kiezen naar de studiemorgen te komen die op basisschool ’t Carillon werd georganiseerd.
Doel van de studiedag was met elkaar nadenken over wat we kunnen doen om de werkdruk van leraren te verminderen: vanuit het bestuur, vanuit de schoolleiding en door als leerkracht zelf zaken anders aan te pakken. Daarnaast was er gelegenheid tot ontspanning en elkaar ontmoeten.
Er zijn heel wat onderwerpen besproken en we beraden ons welke vervolgstappen denkbaar zijn.