De Triangel: aanmelding voor Prisma-onderwijs geopend

Op woensdag 15 mei 2019 heeft de informatieavond over de nieuwe voltijds hoogbegaafdengroep Prisma plaatsgevonden. De opkomst was goed en de reacties waren positief. Vanaf nu is de aanmelding geopend. Daar de intakeprocedure de nodige tijd in beslag neemt, worden ouders gevraagd om zo snel mogelijk hun interesse kenbaar te maken. De eerste gesprekken staan reeds gepland. De Triangel streeft ernaar om begin juli een beeld te hebben van de groepssamenstelling van de toekomstige Prismagroep 4/5.

Voor meer informatie: www.triangelgouda.nl