De Triangel: Informatieavond start voltijds hoogbegaafdenonderwijs

Met ingang van het schooljaar 2019/2020 start De Groeiling met regulier voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen op basisschool De Triangel in Gouda. Binnen de Groeilingscholen wordt de lesstof al op verschillende niveaus aangeboden door bijvoorbeeld compacten, verrijken en eventueel  plusklassen. Er is echter een groep hoogbegaafde leerlingen voor wie dit aanbod onvoldoende passend is.
Onder de naam Prisma wordt gestart met een groep 4/5. De leerlingen krijgen onderwijs dat is afgestemd op de specifieke behoeften van het hoogbegaafde kind. Waar mogelijk wordt samengewerkt, gespeeld en gevierd met de reguliere groepen van De Triangel.
Stichting De Groeiling verwacht na de start van deze eerste lichting een organische groei van de Prismagroepen.
Op woensdagavond 15 mei vindt op De Triangel een informatieavond (zie schoolwebsite) plaats voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. Inloop is mogelijk vanaf 19.15 uur, de informatieavond start 19.30 uur. Vooraf aanmelden via email directie.triangel@degroeiling.nl wordt op prijs gesteld.