Ellen van den Brand nieuw lid College van Bestuur van De Groeiling

De Raad van Toezicht van De Groeiling heeft Ellen van den Brand benoemd tot lid van het College van Bestuur (CvB). Zij volgt in deze functie Els van Elderen op die na 9 jaar bij De Groeiling besloten heeft om per 1 augustus te stoppen. Per deze datum neemt Ellen het stokje over en vormt zij samen met Jan Kees Meindersma het CvB van De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken. De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de inzet van Els in de afgelopen jaren en is verheugd, met de benoeming van mevrouw Van den Brand, een deskundige opvolgster gevonden te hebben.

Ellen van den Brands (54 jaar) heeft de afgelopen vijf jaren als bovenschools directeur bij de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam gewerkt. In deze functie gaf zij leiding aan en was zij eindverantwoordelijke voor 18 basisscholen met uiteenlopende profielen in Rotterdam. Daarvoor heeft Ellen vier jaar gewerkt als directeur bij het Federatief Samenwerkingsverband Primair onderwijs Westland. In deze functie gaf zij leiding aan de centrale dienst en hield zij zich bezig met het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van Passend Onderwijs en organisatiebeleid. Met haar ervaring is zij goed op de hoogte van de relevante thema’s binnen het onderwijs en het professionele krachtenveld in de sector. Daarnaast is zij bestuurlijk actief, o.a. als toezichthouder bij een stichting voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs.

Ellen is een daadkrachtige leidinggevende met grondige kennis van het onderwijs, die visie met inspirerend  onderwijskundig leiderschap verbindt. Wij zijn ervan overtuigd dat zij de juiste persoon is om vanuit verbindend leiderschap uitvoering te gaan geven aan de doelen van De Groeiling voor de komende jaren.

De Raad van Toezicht heeft Ellen benoemd op voordracht van de selectiecommissie en op advies van de adviescommissie. De benoeming heeft de volledige instemming van beide commissies. Hierin zaten twee leden van de Raad van Toezicht, voorzitter van het CvB, drie directeuren, twee leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en een medewerkster van het Bestuursbureau.