Directeur De Groeiacademie:
– Ineke van Zijl – ineke.van.zijl@degroeiling.nl

Administratie:
– Michel Hofland – groeiacademie@degroeiling.nl

Orthopedagogen:
– Drs. Mijke Atteveld-de Beer – mijke.atteveld@degroeiling.nl
NVO orthopedagoog
– Drs. Bep van der Spek – bep.vander.spek@degroeiling.nl 
– Lisa Herfst – lisa.herfst@degroeiling.nl
MSc. NVO orthopedagoog

De orthopedagogen/psychologen begeleiden jaarlijks een stagiaire orthopedagogiek/psychologie, die in de afrondende fase van de universitaire studie zit. Deze stagiaire zal in eerste instantie de werkzaamheden van de orthopedagoog bijwonen, om deze uiteindelijk zelfstandig onder supervisie uit te voeren. Aan de ouders van de betreffende leerlingen zal toestemming gevraagd worden m.b.t. de aanwezigheid van de stagiaire.

Adviseur onderwijskwaliteit:
– Judith van der Togt – judith.vander.togt@degroeiling.nl

Onderwijsspecialisten:
– Ester Thomassen – ester.thomassen@degroeiling.nl
– Hiske Brenkman – hiske.brenkman@degroeiling.nl
– Nienke van der Monde – nienke.vander.monde@degroeiling.nl

Leerling ondersteuners:
– Irene de Heij – irene.de.heij@degroeiling.nl
– Jeannette Boere – jeannette.boere@degroeiling.nl
– Monique van Dorrestein – monique.van.dorrestein@degroeiling.nl
– Kathy Baert – kathy.baert@degroeiling.nl
– Karin Klerks – karin.klerks@degroeiling.nl
– Ilse van der Laan – ilse.vander.laan@degroeiling.nl