Orthopedagogen:
– Lisa Herfst – lisa.herfst@degroeiling.nl
MSc. NVO orthopedagoog
– Fabiënne Verstoep fabienne.verstoep@degroeiling.nl
– Lisa van Leeuwen lisa.van.leeuwen@degroeiling.nl
– Chan-Mi Janssen chan-mi.janssen@degroeiling.nl
NVO orthopedagoog – Generalist

De orthopedagogen/psychologen begeleiden jaarlijks een stagiaire orthopedagogiek/psychologie, die in de afrondende fase van de universitaire studie zit. Deze stagiaire zal in eerste instantie de werkzaamheden van de orthopedagoog bijwonen, om deze uiteindelijk zelfstandig onder supervisie uit te voeren. Aan de ouders van de betreffende leerlingen zal toestemming gevraagd worden m.b.t. de aanwezigheid van de stagiaire.

Onderwijsspecialisten:
– Ester Thomassen – ester.thomassen@degroeiling.nl
– Hiske Brenkman – hiske.brenkman@degroeiling.nl
– Nienke van der Monde – nienke.vander.monde@degroeiling.nl

Leerlingbegeleiders:
– Irene de Heij – irene.de.heij@degroeiling.nl
– Monique van Dorrestein – monique.van.dorrestein@degroeiling.nl
– Kathy Baert – kathy.baert@degroeiling.nl
– Karin Klerks – karin.klerks@degroeiling.nl
– Ilse van der Laan – ilse.vander.laan@degroeiling.nl
– Angelique Steens – angelique.steens@degroeiling.nl

Administratie:
– Michel Hofland – groeiacademie@degroeiling.nl