Lid College van Bestuur

Leeuwendaal zoekt voor De Groeiling een:

Inspirerend lid College van Bestuur
Stichting De Groeiling

 

Over De Groeiling

De Groeiling is een ambitieuze stichting voor primair onderwijs op katholieke en interconfessionele grondslag met 22 basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs in Gouda en zes omringende gemeenten. De Groeiling is een solide, financieel gezonde scholengroep. Kenmerkend voor de Groeiling is de ruimte die scholen ervaren voor een eigen profiel en hun eigen innovatieve ontwikkelingen (‘eenheid in verscheidenheid’). Tegelijkertijd is er bij schoolleiders een grote bereidheid samen op te trekken en kennis en ervaringen te delen.

De organisatie staat er goed voor op alle onderdelen en de huidige samenwerkingsverbanden worden als constructief ervaren. Daarnaast heeft De Groeiling hoge innovatieve, onderwijsinhoudelijk gedreven ambities. Dat blijkt onder meer uit de unieke bestuurlijke samenwerking met het openbaar en protestants christelijk onderwijs om een kindcentrum in een nieuwbouwwijk in Gouda op te zetten en te besturen.

College van Bestuur

Het CvB is een collegiaal bestuur. De concrete taakverdeling tussen voorzitter en lid wordt in onderling overleg bepaald.  Van het te werven lid CvB wordt verwacht dat hij/zij samen met de voorzitter de ingezette strategische koers verder implementeert én samen met directeuren en medewerkers een toekomstbestendige visie voor de daaropvolgende jaren uitzet. Specifieke aandachtspunten voor de komende tijd zijn onder meer een verdere verbetering van de onderwijskwaliteit en implementatie van onderwijsvernieuwingen op aspecten als vaardighedenontwikkeling, socialisatie en persoonsvorming en de zorg voor voldoende gekwalificeerd personeel en het werken aan een professionele leergemeenschap.

Profiel

De Groeiling vraagt een inspirerende  bestuurder die De Groeiling naar een (nog) hoger plan kan tillen en geleidelijk maar resoluut doorontwikkelt. Een bestuurder die verbindend is, heldere kaders geeft en op samenwerking gericht is. Een ervaren bestuurder die snel het gehele speelveld overziet en voortvarend aan de slag kan gaan. Een bestuurder met een heldere visie op de rol van een onderwijsorganisatie in de maatschappij en de regio, die in staat is deze samen met directeuren en medewerkers te vertalen richting een gedragen strategie. Een strateeg met visie die het lef heeft ook buiten geijkte paden te treden en die het aandurft scholen binnen afgesproken kaders ruimte te geven voor hun eigen ontwikkeling, hen daarbij faciliteert en constructief kritisch begeleidt. Een verbinder met oprechte interesse in wat er op de scholen speelt.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat op de vacaturesite van Leeuwendaal kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Jeannette van der Vorm, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact met haar opnemen. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Anneloes van Dijk, research consultant. Zij zijn beide bereikbaar via 088-00 868 00

Solliciteren

Om te solliciteren, ga naar de vacaturesite van Leeuwendaal, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk 16 januari 2022.