Nieuwbouw Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers

In de volgende bouwfase van Westergouwe, op de toekomstige locatie van het Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers, is het startschot voor de realisatie van de nieuwbouw voor het Kindcentrum gegeven door het tekenen van een afsprakenbrief. Op donderdag 27 mei tekenden de betrokken partijen Stichting Klasse, De Vier Windstreken, De Groeiling, Quadrant Kindercentra, Woonpartners Midden-Holland en gemeente Gouda. Hiermee slaan deze partijen de handen in één voor de realisatie van dit unieke concept voor ‘Leren, Spelen, Sporten en Wonen’ in Westergouwe.

Een toekomstbestendige school in een inclusieve wijk

Op deze locatie in Westergouwe zal een complex verschijnen waarin zowel een school, onder de samenwerkingsvlag van 3 schoolbesturen, een kinderopvang, een sportzaal, een speelterrein én 40 sociale woningen een plaats vinden.
Wethouders Thierry van Vugt (onderwijshuisvesting) en Rogier Tetteroo (ruimtelijke ordening, wonen) zijn nauw betrokken geweest bij het traject en tekenden de afspraken namens de gemeente. De andere ondertekenaars zijn: Frank Tigges, voorzitter CvB van Stichting Klasse; Diana Lorier-Kooi, voorzitter CvB van stichting PCPO De Vier Windstreken; Jan Kees Meindersma, voorzitter CvB van De Groeiling; Dirk-Peter van t Sant, directeur bestuurder van Quadrant Kindercentra en René Mascini, directeur bestuurder van Woonpartners Midden Holland. Met de voorgenomen nieuwbouw krijgt Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers op termijn een permanente onderkomen in Westergouwe.

Op dit moment werken de partijen al aan het opstellen van een programma van eisen voor de nieuwbouw. De planning is, dat in het najaar architecten aan het werk kunnen met het vormgeven van de wensen en ideeën. Het is de bedoeling dat KC De Ontdekkingsreiziger in 2025 de deuren opent.

Wethouder Thierry van Vugt: “KC De Ontdekkingsreizigers heeft op de huidige, tijdelijke locatie al een belangrijke functie in de wijk verworven. In de duurzame nieuwbouw komen drie basisscholen en kinderopvang definitief onder 1 dak samen. Een voorbeeld voor Gouda, en volledig passend in het perspectief van een inclusieve woonwijk.”

Wethouder Rogier Tetteroo: “Naast de kinderen en hun ouders is dit straks ook voor andere organisaties een ontmoetingsplek. Het nieuwe gebouw wordt echt een centrale ontmoetingsplek in de wijk, waar ook woningen bijkomen en sport- en spelvoorzieningen. De ondertekening van de afsprakenbrief is daarvan een tastbaar symbool.”

De bestuurders van Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers: “Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers is een uniek concept in Gouda, waarin 3 schoolbesturen en een kinderopvangorganisatie samenwerken. Met de geplande nieuwbouw zetten Stichting Klasse, De Vier Windstreken, De Groeiling en Quadrant Kindercentra, samen met de gemeente, een volgende stap in de ontwikkeling van het kindcentrum in Westergouwe, waar eigentijds onderwijs en goede kinderopvang samenkomen.”

“Woonpartners Midden-Holland heeft al eerder ervaring opgedaan met het realiseren van een gebouw met gemengde functies. In Gouda Oost hebben we de multifunctionele accommodatie gebouwd, samen met onder meer Stichting Klasse voor basisschool Wereldwijs, inclusief een kinderdagverblijf en sociale huurwoningen. We vinden het belangrijk dat jonge kinderen en jongeren in hun eigen wijk onderwijs en ondersteuning krijgen. De combinatie met 40 huurwoningen is een plusje in het project. We werken daar graag aan mee. De ondertekening is weer een stap verder in de ontwikkeling van een nieuw project” aldus René Mascini, directeur-bestuurder Woonpartners Midden-Holland.

Bron: gouda.nl