Hoe lang zijn de scholen en kindcentra gesloten?
Alle scholen en kindcentra van De Groeiling zijn gesloten tot en met 6 april. Wij berichten alle ouders wanneer de scholen weer open gaan.

Wat gebeurt er met het onderwijs als de scholen dicht zijn?
Alle scholen van De Groeiling geven onderwijs op afstand. Iedere school heeft de ouders hierover geïnformeerd. Per week ontwikkelt het onderwijsprogramma zich op iedere school. Hierbij proberen leraren de juiste balans te vinden. Wat kunnen kinderen zelf? Wat kunnen wij van ouders verwachten die bijvoorbeeld ook tegelijkertijd thuis aan het werk zijn? Wat kunnen wij zelf inhoudelijk en technisch organiseren?

Wat kunt u doen als uw kind geen laptop of tablet heeft om online lessen te kunnen volgen?
Sommige scholen hebben de tablet of het chromebook van school met de kinderen  in bruikleen mee naar huis gegeven. Andere scholen hebben de tablet of chromebook meegegeven aan de leerlingen die thuis geen of onvoldoende computers hebben. Mocht u voor uw kind geen geschikte laptop, chromebook of tablet thuis hebben, laat u dat uw leraar of uw directeur van de school weten? Dan gaan wij een oplossing voor u realiseren. Dit geldt alleen voor de leerlingen die thuis online lessen moeten maken en/of online lessen volgen. Hier vindt u tevens een overzicht van organisaties die u bij met informatie of financiële hulp bij kunnen staan.

Op welke scholen en kindcentra is noodopvang beschikbaar?
Op vrijwel alle scholen van de Groeiling is noodopvang beschikbaar. In een aantal gevallen is de noodopvang verplaatst naar een ander gebouw. Wij hebben dit gedaan om pedagogische en organisatorische redenen. Voor de noodopvang zorgen wij dat de groepen met kinderen klein blijven en eventueel verspreid in het gebouw zitten. Dit om het risico van besmetting voor kinderen, ouders en medewerkers zoveel mogelijk te verkleinen.

Voor wie is de noodopvang beschikbaar?
De noodopvang is bedoeld voor ouders die een cruciaal beroep uitoefenen. Een overzicht van cruciale beroepen vindt u hier. Indien één van u werkt in een cruciaal beroep maar uw partner niet,  dan vragen wij u dringend om zelf opvang te organiseren voor uw kind(eren).  Lukt dat niet, dan mag u ook een beroep doen op de noodopvang. Wij vragen u om in dit soort situaties altijd contact op te nemen met de directeur en in overleg te treden.
Wij willen graag de noodopvang open kunnen houden voor ouders die het echt nodig hebben en de groepen klein houden om gevaar voor besmetting voor ouders, kinderen en medewerkers zo klein mogelijk te houden.

Hoe meld ik mijn kind aan voor de noodopvang?
Indien u werkzaam bent in een cruciaal beroep, kunt u uw kind aanmelden bij de directeur van de school via mail of telefoon. Om te zorgen voor de juiste bezetting vragen wij u dit tijdig te doen.

Wat doet u als u behoefte heeft aan meer uren noodopvang dan u normaal afneemt?
In de scholen waarin wij met onze partnerorganisatie voorschoolse en/of buitenschoolse opvang bieden, bestaat de mogelijkheid om voor uren voor- en/of na schooltijd noodopvang af te nemen. Voorschools bieden wij alleen aan als dit normaal ook beschikbaar is voor u.  U kunt contact opnemen met uw directeur voor de mogelijkheden als u als ouder in de groep valt voor wie noodopvang bedoeld is.