Voor u hebben wij een aantal websites verzameld met algemene informatie over onderwijs in een tijd waar scholen dicht zijn. Enkele tips voor u thuis, voor uw kinderen, maar ook hoe u financiële steun kunt krijgen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop. Wij hebben gekozen voor een beperkt aantal websites die wij als deskundig en betrouwbaar zien.

 

Algemene informatie

  • De organisatie Ouders & Onderwijs geven op hun website enkele tips die als ouder bruikbaar zijn in de huidige situatie.
  • Op de website van de Rijksoverheid staan de officiële berichten van de maatregelen m.b.t. het onderwijs.
  • Les op afstand brengt didactische en pedagogische tips voor ouders en bruikbare informatie over ICT en media.
  • Nederlands Jeugdinstituut geeft informatie over de nieuwe thuissituatie en antwoorden op vragen van kinderen en jongeren rondom het coronavirus.

Steun voor gezinnen met een laag inkomen

  • In elke gemeente kunt u beroep doen op Stichting Leergeld.
  • Specifiek voor de inwoners in Gouda is de mogelijk om de aankoop van de laptop vergoed te krijgen door de Gemeente Gouda.

Kinderopvang

  • Boink biedt informatie aan ouders hoe de kinderopvang omgaat met de kosten van de opvang die niet afgenomen wordt tijdens deze coronacrisis.