Wij zoeken u voor de GMR

Wilt u school overstijgend meedenken en betrokken zijn bij de beslissingen en veranderingen binnen de Stichting? Dan is de GMR echt iets voor u!

Omdat beslissingen die genomen worden binnen de GMR ook invloed kunnen hebben op de school van uw kind zoeken wij per direct ouders voor de oudergeleding van de GMR.
Op dit moment zijn er 4 enthousiaste ouders die met ons meedenken. Omdat we streven naar 8 ouderleden, zodat de belangrijke keuzes die gemaakt worden vanuit een brede vertegenwoordiging worden genomen, doen wij een beroep op u!
Nu denkt u vast:

Wat houdt dat eigenlijk in:
een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)?

De GMR functioneert op het niveau van het bestuur van de Groeiling, dus school overstijgend en bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Leden hoeven geen lid te zijn van de MR van hun school, want de GMR behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. U kunt hierbij denken aan punten als het meerjarenbeleidsplan, de begroting van de hele stichting, p&o zaken, samenwerking met de kinderopvang, onderwijskwaliteit.

De GMR komt 6 á 7 keer per jaar bij elkaar en er wordt advies of instemming gevraagd door het bestuur. De vergaderingen zijn ’s avonds (van 19.30 uur tot 21.30 uur) op het bestuursbureau in Gouda.

Wilt u meer weten over het lidmaatschap van de GMR of vrijblijvend een vergadering bijwonen? Stuur dan een mailtje aan de voorzitter:
Raimond van Koert (oudergeleding): r.van.koert2@kpnplanet.nl
Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.