Vacature Directeur ’t Carillon

Basisschool ’t Carillon is een katholieke school met 393 leerlingen die verdeeld zijn over twee schoolgebouwen in de wijk Goverwelle in Gouda. Samen met KMN Kind & Co biedt ’t Carillon peuter- en  buitenschoolse opvang aan. ’t Carillon is een lerende school die haar onderwijs laat aansluiten bij de behoefte en ontwikkeling van het kind, dit zowel op cognitief, creatief, als sociaal-emotioneel terrein. De school gelooft in de effectiviteit van gedifferentieerde instructie in een klassikale omgeving.  Waar mogelijk biedt de school leerlingen adaptief onderwijs. Op dit moment heeft ’t Carillon 16 groepen.

Het team bestaat uit 39 eigen personeelsleden waaronder leerkrachten, twee intern begeleiders, een conciërge en een administratieve medewerker en vier pedagogische medewerkers werkzaam bij Kind & Co. Het team is betrokken bij de school en ontwikkelt samen met de directeur de koers van de school. De komende twee jaar gaat het team inzetten op verdere specialisatie.

De directeur van de school is als integraal schoolleider verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van het beleid met betrekking tot de taakgebieden onderwijs, financiën, huisvesting, personeel, kwaliteitszorg en organisatie.

De school maakt deel uit van De Groeiling, een stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken. De stichting bestaat uit 22 scholen die verspreid zijn over 7 gemeenten.

Directeur (m/v) voor 32 – 40 uur per week (salarisschaal D12 CAO Primair Onderwijs)

‘t Carillon en De Groeiling zoeken een directeur die:

  • zijn of haar zakelijkheid én mensgerichtheid in het leidinggeven goed gebalanceerd weet in te zetten; ruimte biedt, daarbij duidelijke grenzen aangeeft en weloverwogen besluiten neemt na een zorgvuldig doorlopen proces;
  • ervaring heeft met het (door)ontwikkelen van een school en in dit proces de inbreng van teamleden goed betrekt; hierbij heeft de directeur aantoonbare kennis van recente onderwijskundige ontwikkelingen, digitalisering van leermateriaal en de vorming van een integraal kindcentrum (2-12 jaar);
  • in staat is om te werken vanuit gedeeld leiderschap met het managementteam (bouwcoördinatoren en intern begeleiders);
  • zicht heeft op alle teamleden en hun specialismes en hen stimuleert om verder te ontwikkelen;
  • begrijpt hoe hij of zij voor ouders en leerlingen toegankelijk en zichtbaar is op de twee locaties van ‘t Carillon; de directeur weet wat er in groepen speelt;
  • communicatief sterk en gestructureerd is zowel verbaal als schriftelijk;
  • aantoonbaar ervaring heeft in het meedenken en ontwikkelen van beleid op bestuursniveau; is een stevige persoonlijkheid die direct bijdraagt aan de ontwikkeling van het directeurenoverleg en De Groeiling als geheel;
  • minimaal 10 jaar ervaring heeft als leidinggevende, bij voorkeur als schooldirecteur in het primair onderwijs van een grotere school;
  • werkt en denkt op HBO+/academisch niveau;
  • geregistreerd is in het schoolleidersregister of bereid is zich verder te scholen om opgenomen te kunnen worden in het schoolleidersregister.

De nieuwe directeur van ’t Carillon is stevig, doortastend en inspirerend. Met zijn of haar enthousiasme weet de directeur van ’t Carillon de school in de wijk, die sterk verandert, goed te positioneren. Hiermee zorgt hij of zij dat het aantal leerlingen op ’t Carillon stabiel blijft of verder groeit.

De belangrijkste opdracht voor de komende jaren is de doorontwikkeling van de school vanuit het recente schoolplan. Speerpunten hierin zijn onder meer de goede basis van rekenen en begrijpend lezen verder versterken, spelend leren in groep 1 t/m 3, een visie op burgerschap ontwikkelen, onderzoeken hoe executieve functies van leerlingen verder te ontwikkelen zijn en de ontwikkeling van specialismes in het team.

Algemene informatie

De benoeming gaat op uiterlijk 1 januari 2021 in. Eerder starten kan in overleg. Salariëring (D12) en rechtspositie zijn conform de lopende CAO-PO.

Meer informatie kunt u  vinden op: www.t-carillon.nl en www.degroeiling.nl.

Voor zittende directeuren van De Groeiling is het mogelijk om een verkennend gesprek te voeren met Jan Kees Meindersma over deze vacature.

Komt deze functie niet overeen met jouw wensen of ben je nog niet in het bezit van een diploma, maar wil je wel bij één van onze scholen in het basisonderwijs werken dan komen we graag in contact met je. We hebben binnen onze stichting veel mogelijkheden. Kijk hiervoor op: www.degroeiling.nl of laat het ons weten via wervingenselectie@degroeiling.nl.

Sollicitatieformulier