Vacature Directeur ’t Carillon

Basisschool ’t Carillon is een katholieke school met 393 leerlingen die verdeeld zijn over twee schoolgebouwen in de wijk Goverwelle in Gouda. Samen met KMN Kind & Co biedt ’t Carillon peuter- en buitenschoolse opvang aan. ’t Carillon is een lerende school die haar onderwijs laat aansluiten bij de behoefte en ontwikkeling van het kind, dit zowel op cognitief, creatief, als sociaal-emotioneel terrein. De school gelooft in de effectiviteit van gedifferentieerde instructie in een klassikale omgeving. Waar mogelijk biedt de school leerlingen adaptief onderwijs. Op dit moment heeft ’t Carillon 16 groepen. Het team is betrokken bij de school en ontwikkelt samen met de directeur de koers van de school.

De school maakt deel uit van De Groeiling, een stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken. De stichting bestaat uit 22 scholen die verspreid zijn over 7 gemeenten. Wegens vertrek van de huidige directeur zoekt De Groeiling per 1 januari 2020 een:

Directeur (m/v) 0.8-1.0 fte Stevig & inspirerend

De nieuwe directeur van ’t Carillon is stevig, doortastend en inspirerend. Met zijn of haar enthousiasme weet de directeur van ’t Carillon de school in de wijk, die sterk verandert, goed te positioneren. Hiermee zorgt hij of zij dat het aantal leerlingen op ’t Carillon stabiel blijft of verder groeit. De belangrijkste opdracht voor de komende jaren is de doorontwikkeling van de school vanuit het recente schoolplan. Speerpunten hierin zijn onder meer de goede basis van rekenen en begrijpend lezen verder versterken, spelend leren in groep 1 t/m 3, een visie op burgerschap ontwikkelen, onderzoeken hoe executieve functies van leerlingen verder te ontwikkelen zijn en de ontwikkeling van specialismes in het team.

Wij zoeken een directeur die:

 • zijn of haar zakelijkheid én mensgerichtheid in het leidinggeven goed gebalanceerd weet in te zetten;
 • ruimte biedt, daarbij duidelijke grenzen aangeeft en weloverwogen besluiten neemt na een zorgvuldig doorlopen proces;
 • aantoonbare kennis heeft van recente onderwijskundige ontwikkelingen, digitalisering van leermateriaal en de vorming van een integraal kindcentrum (2-12 jaar);
 • zicht heeft op alle teamleden en hun specialismes en hen stimuleert om verder te ontwikkelen;
 • communicatief sterk en gestructureerd is zowel verbaal als schriftelijk;
 • aantoonbaar ervaring heeft in het meedenken en ontwikkelen van beleid op bestuursniveau;
 • ervaring heeft als leidinggevende, bij voorkeur als schooldirecteur in het primair onderwijs.

Wij bieden:

 • een ontwikkelgerichte school met een warme, prettige sfeer;
 • een ervaren team bestaande uit 39 eigen personeelsleden waaronder leerkrachten, twee intern begeleiders, een conciërge en een administratieve medewerker en vier pedagogische medewerkers werkzaam bij Kind & Co;
 • prettige samenwerking en sparring binnen het bovenschools verband;
 • salariëring volgens cao po in schaal D12.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je vragen of wil je voordat je solliciteert eerst telefonisch contact, bel dan vrijblijvend met Matthijs Hemink op 06-40138451. Je sollicitatie ontvangen wij graag voor 7 november 2020 via deze link. De voorgesprekken met Het Onderwijsbureau BV vinden plaats in week 42, de gesprekken met de benoemingsadviescommissie in week 43.

Komt deze functie niet overeen met jouw wensen of ben je nog niet in het bezit van een diploma, maar wil je wel bij één van onze scholen in het basisonderwijs werken dan komen we graag in contact met je. We hebben binnen onze stichting veel mogelijkheden. Kijk hiervoor op www.degroeiling.nl of laat het ons weten via wervingenselectie@degroeiling.nl.