Iedere school heeft een samenwerkingsovereenkomst met een kinderopvangaanbieder die buitenschoolse opvang aanbiedt voor de leerlingen van de school. Binnen De Groeiling streven we ernaar dat binnen elk schoolgebouw zowel peuteropvang als buitenschoolse opvang wordt geboden. In 70% van de gevallen is dat nu al het geval. De Groeiling is hiertoe een samenwerkingsverband aangegaan met KMN Kind & Co, een organisatie die ruime ervaring heeft met alle vormen van kinderopvang.

Samen met KMN Kind & Co ontwikkelen scholen van De Groeiling zich tot Kindcentra, zodat school en kinderopvang een op elkaar afgestemd aanbod realiseren. We vinden dat belangrijk, omdat een peuter die zich goed ontwikkelt een betere start maakt op de basisschool, maar ook omdat activiteiten en begeleiding op de buitenschoolse opvang en het onderwijs elkaar kunnen versterken. Daarbij vinden we het wel belangrijk dat peuters zich spelenderwijs ontwikkelen en dat kinderen op de buitenschoolse opvang niet gedwongen worden tot bepaalde activiteiten, het is tenslotte hun ‘vrije tijd’.
Op enkele scholen werken we samen met andere kinderopvangorganisaties, zoals Junis, Quadrant en Bibelebons.