De Groeiling is een schoolbestuur voor primair onderwijs op katholieke en interconfessionele grondslag met 21 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. We bieden met bijna 500 medewerkers onderwijs aan ruim 4.800 kinderen. Onze scholen staan in de zeven gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Oudewater, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Daarnaast maakt de Groeiling deel uit van drie regionale samenwerkingsverbanden: Passenderwijs, Rijnstreek en Primair Onderwijs Midden Holland. Met onze GroeiAcademie ondersteunen wij de leerlingen, medewerkers en scholen bij de invulling van passend onderwijs, een optimale zorgstructuur en de professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Op al onze scholen wordt gewerkt vanuit de volgende vijf kernwaarden:

  1. Zelfverantwoordelijkheid: de leerlingen en medewerkers zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Wij bevorderen die zelfverantwoordelijkheid in de groep, op school en in het bestuur.
  2. Verbondenheid: wij werken intensief samen met ouders, de kinderopvang en onze omgeving om de optimale leeromgeving te realiseren voor onze leerlingen. Wij streven ernaar om in iedere Groeilingschool opvang voor peuters en buitenschoolse opvang aan te bieden. Maximale resultaten in de ontwikkeling van onze kinderen bereiken we alleen met elkaar.
  3. Duurzaamheid: wij willen dat onze leerlingen hun talenten ontwikkeling, verantwoordelijkheid nemen, leren leren en zelfvertrouwen opbouwen. Daarvoor werken wij iedere dag aan toekomstvast, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Wij zorgen voor een stabiele basis voor ieder leerling in het vervolgonderwijs.
  4. Respect: wij werken op basis van respect voor elkaar en voor onze omgeving. Goede interactie tussen leerkracht en leerling kan alleen als ze respectvol met elkaar omgaan. Wij helpen kinderen om zich sociaal-emotioneel te ontwikkelen, zodat zij straks in de maatschappij als goede burger kunnen leven.
  5. Verstilling: wij bieden leerlingen en medewerkers ruimte en tijd om stil te staan bij morele vraagstukken. Dat doen wij met behulp van tradities, verhalen en feesten uit de rijke christelijke traditie. Wij hechten veel waarde aan reflectie door regelmatig stil te staan om onszelf de vraag te stellen hoe wij het doen.

Onze teams en scholen hebben de ruimte om te ondernemen, in te spelen op de behoefte van de wijk of het dorp en hun eigen ambitie te realiseren. Wij kijken kritisch naar onze onderwijsopbrengsten en geloven in samenwerking op basis van verscheidenheid. Wij willen dat onze scholen bewuste keuzes maken en daarin sterk zijn. Daarmee heeft iedere Groeilingschool een eigen, herkenbaar profiel en weten toekomstige ouders wat zij van de school mogen verwachten.

Stichting De Groeiling werkt vanuit de Statuten de Groeiling 2017