Bij hoogbegaafde leerlingen is er sprake van een andere onderwijsbehoefte. Deze leerlingen hebben minder behoefte aan herhalings- en oefenstof en meer behoefte aan uitdagende opdrachten. Daar waar in de reguliere groep instructie voornamelijk plaatsvindt via het bottom-up principe (lesstof opbouwen naar een groter geheel van kennis), denken veel hoogbegaafde leerlingen top-down. Zij bekijken een probleem vanuit het grotere geheel. Een hoogbegaafde leerling heeft naast het aanbieden van andere (uitdagendere) lesstof ook meer behoefte aan het aanleren van vaardigheden en het ontwikkelen van een sterke persoonlijkheid.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de basisschool De Triangel (link).