Onze strategische koers is uitgebreid beschreven in het Strategisch Beleidsplan De Groeiling 2019-2023

Wat is het onderwijsaanbod waarop wij aanspreekbaar zijn?

In iedere Groeilingschool zoeken wij de balans tussen basiskennis, vaardigheden, socialisatie en persoonsvorming. Wij maken gerichte keuzes om zo voor kinderen en ouders het verschil te kunnen maken.

Kwalificatie:

basiskennis
Wij leren kinderen op het voor hen maximaal bereikbare niveau
– begrijpend rekenen
– begrijpend lezen
– begrijpend schrijven
– begrijpend spreken
– begrijpend luisteren
– begrijpend kijken.
Ook bieden wij de leerstrategie├źn aan die hierbij effectief zijn.

Waarom: deze basiskennis en leerstrategie├źn bepalen het succes van leerlingen in het voortgezet onderwijs, ongeacht hun onderwijstype en -niveau.

Vaardigheden:

nu en in de toekomst
Wij leren onze kinderen:
— samenwerken
— problemen herkennen en oplossen
— weloverwogen een eigen mening vormen.

Waarom: deze vaardigheden zijn nu al van belang in het voortgezet onderwijs. Ze zullen ook belangrijk zijn in het nieuwe curriculum voor het basisonderwijs. Het zijn de vaardigheden van de toekomst, die we leerlingen nu al meegeven.

Socialisatie:

christelijke identiteit en burgerschap
Wij leren onze kinderen om:
– zorgzaam te zijn
– de eigenheid van een ander te respecteren.

Waarom: wij vinden zorgzaamheid en respect voor anderen de basis voor goed burgerschap. Deze waarden vormen de essentie van onze christelijke identiteit.

Persoonsvorming:

ontwikkeling van het kind
Wij leren kinderen inzicht te krijgen in:
– waar zij goed in zijn
– waar zij minder goed in zijn
– waar zij door gemotiveerd raken.
Wij leren kinderen om naar dit zelfinzicht te handelen, want hierdoor ontwikkelen zij zelfvertrouwen.

Waarom: wij vinden zelfinzicht cruciaal in de eigen ontwikkeling van kinderen. Wij willen niet alleen kijken naar talenten, maar ook naar datgene waar kinderen minder goed in zijn.