De Groeiling heeft een Strategisch beleidsplan ontwikkeld voor de periode van 2015-2019. Daarin hebben wij drie speerpunten benoemd en uitgewerkt in concrete doelstellingen:

  1. De kwaliteit van onderwijs aantoonbaar verder verbeteren op alle scholen van De Groeiling.
  2. Het eigenaarschap bij medewerkers en leerlingen vergroten, waarbij zowel medewerkers als leerlingen zichtbaar verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren en (professionele) ontwikkeling.
  3. Onze scholen werken als een (integraal) kindcentrum waarbij ouders en verzorgenden onze educatieve partners zijn en andere stakeholders een actieve rol vervullen in het realiseren van onze ambities.

Ons strategisch beleid is uitgebreid beschreven in het Strategisch beleidsplan 2015-2019