In het privacyreglement wordt omschreven hoe De Groeiling zich houdt aan de relevante wetgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.
U leest hier welke persoonsgegevens worden bewaard en met welk doel en welke daarbij behorende veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

U kunt het volledige Privacyreglement hier lezen.