Op een Groeilingschool mag u onderwijs van goede kwaliteit verwachten! Wij vinden dat u dat ook moet kunnen zien aan de gemiddelde toetsresultaten van de scholen. Uw kind wordt voorbereid op zijn of haar rol in de maatschappij van de toekomst. Dat betekent dat we werken aan de brede ontwikkeling van kinderen. We hebben aandacht voor de leerhouding en voor het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van leerlingen. Daarbij gaat het niet alleen om de leermogelijkheden van een kind, maar ook om creatieve en sportieve talenten.

We streven naar een zo hoog mogelijke uitstroom voor uw kind, maar minstens zo belangrijk vinden wij het dat uw kind zelfvertrouwen heeft, verantwoordelijkheid durft te nemen, weet hoe hij of zij met andere mensen en kinderen om moet gaan en respect toont voor anderen. Dat kunnen wij alleen niet zonder de ouders  en verzorgers. Voor ons is er sprake van een educatief partnerschap, waarin zowel de school als de ouders en verzorgers een belangrijke rol hebben in de ontwikkeling van uw kind.