Binnen ons onderwijs willen we niet alleen rekening houden met de mogelijkheden van uw kind, maar ook met zijn of haar beperkingen. Dat kan betekenen dat extra ondersteuning op de school nodig is voor uw kind. Deze ondersteuning willen wij graag bieden en daar hebben we ook de financiële en personele mogelijkheden voor.

Binnen De Groeiling is de intern begeleider op elke school het eerste aanspreekpunt voor u en de leerkracht als uw kind bijzondere aandacht vraagt. De intern begeleider gaat samen met u en de leerkracht op zoek naar mogelijkheden om uw kind extra ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld door onderzoek, coaching van de leerkracht of de inzet van een leerlingbegeleider voor uw kind. De intern begeleider kan daarbij gebruik maken van De GroeiAcademie, het expertisecentrum binnen De Groeiling met orthopedagogen, onderwijsspecialisten en leerlingbegeleiders.

Soms is een kind beter op zijn plaats in het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs. In dat geval bereiden we samen met u de aanmelding van uw kind op één van deze scholen met u voor. Onze school De Oostvogel biedt speciaal basisonderwijs voor kinderen waar de reguliere basisscholen geen passend onderwijs (meer) kunnen bieden. Bijzonder aan De Oostvogel is dat zij ook hoogbegaafde kinderen les geven in deze school. Deze hoogbegaafde kinderen hebben te maken met (complexe) problematieken die het leren belemmeren.

Elke school heeft een toptalentcoach om de leerkrachten en ouders te ondersteunen bij het ontdekken en begeleiden van meer begaafde kinderen.