Het College van bestuur is eindverantwoordelijk voor De Groeiling. Zij is daarmee het bevoegd gezag en bestaat uit twee leden:

Het is een collegiaal bestuur waarbij taken en verantwoordelijken zijn vastgelegd in het Reglement College van bestuur.  Het reglement is gebaseerd op de ‘Code goed bestuur primair onderwijs’. De leden van het College van bestuur voldoen aan de Profielen College van Bestuur versie 1.0.

Voor een afspraak met het College van bestuur kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat per telefoon 0182-670051 of mail.