Extra ondersteuning

Aan iedere school wordt een leerlingbegeleider gekoppeld. In overleg met de onderwijsspecialist en de intern begeleider wordt bepaald welke kinderen extra ondersteuning krijgen. Hierbij wordt gekeken naar de volgende aspecten:

 • Welbevinden van de leerling;
 • Type problematiek (leerproblemen/werkhoudingsporblemen/gedragsproblemen);
 • Reeds geboden hulp en het effect hiervan;
 • De mogelijkheden van begeleiding vanuit school zelf;
 • Mogelijkheden ondersteuning vanuit een andere instantie;
 • Het te verwachten effect van de ondersteuning.

De intern begeleider stelt een plan op, dat na 8 weken samen met de leerlingbegeleider geëvalueerd  wordt.

BPO (Begeleider Passend Onderwijs)

Vanuit het Samenwerkingsverband Hollands-Midden, waar De Groeiling bij is aangesloten, kan bij het SO-loket ambulante, gespecialiseerde, begeleiding worden aangevraagd. Deze begeleiding wordt verzorgd door één van de vijf onderstaande SO-organisaties.

 • Horizon: gedrag
 • Stichting Klasse: zeer moeilijk lerende kinderen
 • AED Leiden: zeer moeilijk lerende kinderen en gedrag
 • Haagse Scholen (Loodsboot): gedrag
 • Responz: lichamelijk / motorisch beperkt; meervoudig beperkt / langdurig ziek