In Nederland verzorgt de overheid de reguliere bekostiging van scholen. Zij worden zo in staat gesteld de wettelijk opgedragen kernactiviteiten uit te voeren. Een school kan daarnaast extra activiteiten organiseren voor haar leerlingen. Voor een school kan het aantrekkelijk zijn een extra inkomstenbron te hebben in de vorm van één of meerdere sponsors, zodat de kosten die extra activiteiten met zich meebrengen gedekt kunnen worden.

Het aantrekken van sponsors door scholen kan risico’s met zich meebrengen voor de inhoud, continuïteit en onafhankelijkheid van het onderwijs. Om scholen te stimuleren zorgvuldig om te gaan met sponsoring hebben diverse onderwijs- en belangenorganisaties in 2020 opnieuw een Convenant Sponsoring afgesloten met een looptijd tot en met 2022. De Groeiling neemt het convenant integraal over in haar sponsorbeleid en haar model sponsorovereenkomst.