De Groeiling is een schoolbestuur voor primair onderwijs op katholieke en interconfessionele grondslag met 21 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. We bieden met bijna 500 medewerkers onderwijs aan ruim 4.800 kinderen. Onze scholen staan in de zeven gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Oudewater, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Daarnaast maakt de Groeiling deel uit van drie regionale samenwerkingsverbanden: Passenderwijs, Rijnstreek en Primair Onderwijs Midden Holland. Met onze GroeiAcademie ondersteunen wij de leerlingen, medewerkers en scholen bij de invulling van passend onderwijs, een optimale zorgstructuur en de professionele ontwikkeling van onze medewerkers.

Onze missie

Kinderen laten ontdekken wie zij zijn en hen helpen doelen te bereiken, door persoonlijke en gezamenlijke groei.

Onze visie

Ieder kind, iedere medewerker en iedere school is uniek. Wij stimuleren eigen inbreng en het ontwikkelen van eigenheid. Wij denken dat kinderen, medewerkers en scholen zich het best ontwikkelen door ze vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen ontwikkeling. Wij zorgen voor een stimulerende en uitdagende omgeving en passende begeleiding. We aarzelen niet om bij te sturen.
Behalve aan ruimte voor eigenheid werken wij ook aan gezamenlijkheid. Samen bereiken wij meer dan alleen. Daarbij maken wij slim gebruik van onze verschillen. Wij geloven in de kracht van diversiteit: in de klas, in het team en in onze groep van scholen. Wij brengen verschillende visies en denkbeelden samen, zodat wij in gezamenlijkheid kunnen werken aan een scherpere koers en een betere maatschappij.
Wij staan open voor leerlingen en ouders met een verschillende culturele en religieuze achtergrond, voor medewerkers met verschillende opvattingen over onderwijs en voor scholen met verschillende onderwijsconcepten en methodieken. Daarbij stellen we één belangrijke voorwaarde: dat de leerlingen, ouders, medewerkers en scholen bereid zijn aan te sluiten op onze gezamenlijke keuzes en koers.

Onze beloften aan kinderen, ouders en onszelf

Onze kernwaarden hebben wij beschreven in drie beloften die de komende jaren leidend zijn in alles wat wij doen.

  • Wij werken vanuit oprechtheid en vertrouwen.
  • Wij ontdekken en ontwikkelen onszelf, ook door vallen en opstaan.
  • Wij luisteren met aandacht en geven gehoor aan elkaar om verder te komen.

Wij doen dit met plezier, in ontspannenheid én vanuit onze christelijke traditie. Iedere dag weer. Als bestuur, op de school en in de groep. Daarin zijn wij het voorbeeld voor onze leerlingen.

Stichting De Groeiling werkt vanuit de Statuten de Groeiling 2021