De Raad van toezicht bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op het bestuur van De Groeiling:

  • Dhr. B. Sepers (voorzitter, remuneratiecommissie)
  • Mw. A. Juli (lid)
  • Mw. E. Jonkergouw (lid, auditcommissie)
  • Dhr. F. de Jong (lid, auditcommissie)
  • Mw. M. Posthumus (lid, remuneratiecommissie)

De verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Reglement. De wijze waarop de Raad van Toezicht haar rol invult staat in het Toezichtplan Groeiling.