De Raad van toezicht bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op het bestuur van De Groeiling:

  • Christine van den Berg (voorzitter, remuneratiecommissie)
  • Annemarie Juli (lid)
  • Edwin Schippers (lid)
  • Frans de Jong (lid, auditcommissie)
  • Rob Beek (lid, auditcommissie)

De verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht. De wijze waarop de Raad van Toezicht haar rol invult staat in het Toezichtplan Groeiling.

Het Profiel leden Raad van Toezicht en de Procedure werving en selectie Raad van Toezicht kunt u hier ook lezen.