De Raad van toezicht bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op het bestuur van De Groeiling:

  • Dhr. B. Sepers (voorzitter, remuneratiecommissie)
  • Mw. A. Juli (lid)
  • Mw. E. Jonkergouw (lid, auditcommissie)
  • Dhr. F. de Jong (lid, auditcommissie)
  • Mw. M. Posthumus (lid, remuneratiecommissie)

De verantwoordelijkheden en taken van de Raad van toezicht zijn vastgelegd in het Reglement Raad van toezicht. De wijze waarop de Raad van Toezicht haar rol invult staat in het Toezichtkader Groeiling.