Iedere Groeilingschool heeft een eigen medezeggenschapsraad, die bestaat uit ouders en medewerkers. De Groeiling als geheel werkt met een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die vijf tot zeven keer per jaar overlegt met het College van Bestuur. Daarin vraagt het College om advies en instemming voor nieuw beleid en wijzigingen in het bestaande. Er vindt ook overleg plaats over de financiën en de resultaten op onderwijskwaliteit. De GMR heeft een wisselende samenstelling van leerkrachten en ouders of verzorgenden. We streven ernaar om vanuit zoveel mogelijk scholen een vertegenwoordiger te hebben.
Op dit moment zijn we op zoek naar aanvulling door het vertrek van enkele ouders (m.n. doordat hun kind van school ging) als medewerkers (door overstap naar een andere functie buiten De Groeiling).

In het schooljaar 2021-2022 bestaat de GMR uit de volgende leden:

Voorzitter (gedeelde invulling)

 • Jolanda van Ginneken, personeel
 • Wisselende ouder

Leden

 • Joost Klep, ouder Triangel
 • Jondi Hendriksen, ouder  Kardinaal Alfrinkschool
 • Michiel Buné, ouder Triangel
 • Leonie Wymenga, ouder De Pelikaan
 • Kristien Groeneveld, ouder De Cirkel
 • Jolanda van Ginneken, personeel St. Aloysius
 • Annemarie Nijhuis, personeel Speel- &Werkhoeve
 • Marianne van Rijn, personeel St. Michaëlschool
 • Miriam Stolle, personeel De Oostvogel
 • Daphne Wijfjes, personeel De Akker
 • Charlotte Etnel, ouder Zevensprong
 • Katinka Duiker, ouder St. Michaëlschool
 • Maaike Zieleman, ouder De Pelikaan
 • Jolijn de Ruijter, personeel Bijenkorf

De werkwijze van de GMR is vastgelegd in het reglement en de statuten.
Reglement GMR PO Groeiling
Statuten GMR PO Groeiling

Contact met de GMR kan opgenomen via  het secretariaat:
gmr-secretariaat@degroeiling.nl.