Iedere Groeilingschool heeft een eigen medezeggenschapsraad, die bestaat uit ouders en medewerkers. De Groeiling als geheel werkt met een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die vijf tot zeven keer per jaar overlegt met het College van bestuur. Daarin vraagt het College om advies en instemming voor nieuw beleid en wijzigingen in het bestaande. Er vindt ook overleg plaats over de financiën en de resultaten op onderwijskwaliteit. De GMR heeft een wisselende samenstelling van leerkrachten en ouders of verzorgenden. We streven ernaar om vanuit zoveel mogelijk scholen een vertegenwoordiger te hebben.

In het schooljaar 2019-2020 bestaat de GMR uit de volgende leden:

Voorzitter (gedeelde invulling)

 • Claudia Kaashoek, personeel, De Akker
 • Raimond van Koert, ouder, OG ‘t Carillon

Leden

 • Christa Abels, personeel, PG De Triangel
 • Peter van der Meer, ouder OG Kardinaal Alfrinkschool
 • Joost Klep, ouder, OG ‘t Carillon
 • Jolanda van Ginneken, personeel, PG St. Aloysius
 • Annemarie Nijhuis, personeel, PG Speel-&Werkhoeve
 • Marianne van Rijn, personeel, PG De Goudakker
 • Farid Azaaj, ouder, OG ‘t Carillon
 • Gulsen Cosar, ouder, OG De Bron
 • Jondi Hendriksen, ouder OG Kardinaal Alfrinkschool
 • Mirjam Korthout, personeel De Regenboog

De werkwijze van de GMR is vastgelegd in het reglement en de statuten.
Reglement GMR PO Groeiling
Statuten GMR PO Groeiling

Contact met de GMR kan opgenomen via  het secretariaat: secretariaat@degroeiling.nl.