Om uw kind bij één van onze scholen aan te melden gaat u naar de website van de desbetreffende school. Als u uw kind wilt aanmelden wordt u uitgenodigd om een keer op school te komen kijken tijdens een kennismakingsgesprek. In het schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen welke mogelijkheden de school biedt aan kinderen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte.

Als u uw kind heeft aangemeld heeft de school ‘zorgplicht’, wat betekent dat de school moet kijken of er een passende plek is voor uw kind. De school heeft zes weken de tijd om te beslissen of zij zelf voldoende mogelijkheden heeft om uw kind de juiste ondersteuning te bieden (eventueel met inzet van extra financiële en personele ondersteuning vanuit De GroeiAcademie). Dit kan eventueel eenmalig met vier weken worden verlengd, omdat de school soms meer informatie nodig heeft om dit goed te beoordelen. Deze informatie kan de school bij u als ouder opvragen, waarna u verplicht bent deze informatie te geven. Als de school zelf geen passende onderwijsplek biedt moet zij een passende plek op een andere reguliere of speciale school regelen. Dat gebeurt vanzelfsprekend in overleg met de ouders.