De Groeiacademie biedt ondersteuning bij leerlingenzorg, onderwijskwaliteit en passend onderwijs en zorgt voor een adequaat professionaliseringsaanbod.

De GroeiAcademie stelt het kind centraal, gaat uit van ieders talenten, hecht waarde aan partnerschap en is gericht op ontwikkeling.

De Groeiacademie heeft twee functies:

  • Advisering en ondersteuning van scholen bij het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit en de zorgstructuur, waaronder het leveren van extra ondersteuning en het uitvoeren van Groeilingbrede afspraken op het gebied van zorg en onderwijs.
  • Bovenschools professionaliseringaanbod passend bij het strategisch beleid waaronder het leveren van professionaliseringstrajecten voor specifieke doelgroepen, het begeleiden en ontwikkelen van netwerken en het aanbieden van een jaarlijks aanbod van workshops en bijeenkomsten ter inspiratie.

De GroeiAcademie heeft een team dat bestaat uit orthopedagogen/psychologen, onderwijsspecialisten, leerlingbegeleiders, een medewerker onderwijskwaliteit en administratief medewerkers ter ondersteuning.

Aan iedere school is een onderwijsspecialist en een orthopedagoog verbonden.

Wanneer de school een hulpvraag heeft over een leerling, een groep of schoolbrede zaken dan kan de intern begeleider contact opnemen met deze onderwijsspecialist en/of orthopedagoog.

De GroeiAcademie adviseert dan, na overleg met de intern begeleider, op welke manier de hulpvraag beantwoord kan worden en welke persoon dit het beste kan doen. Dit kan ook betekenen dat geadviseerd wordt een andere medewerker van De GroeiAcademie, die niet vast betrokken is bij de school, in te zetten. De GroeiAcademie streeft er naar de aanwezige expertise zo passend mogelijk in te zetten.

De GroeiAcademie kent netwerken voor onder meer intern begeleiders, gedragsspecialisten, talentcoaches, ICT-coördinatoren en schoolopleiders.

De GroeiAcademie coördineert de stages binnen de Groeilingscholen en is verantwoordelijk voor het begeleidingstraject voor startende leerkrachten.