Aanvraag 1e deskundigenadvies

Wanneer de school onvoldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van een leerling, is het mogelijk dat een leerling beter past binnen het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Om een leerling op een dergelijke onderwijsvoorziening te kunnen plaatsen, is het nodig een zogeheten 1e deskundigenadvies aan te vragen bij het samenwerkingsverband. In onderstaand stroomschema staat vermeld hoe deze aanvraag verloopt.

Wanneer de 1e en 2e deskundigen plaatsing binnen het SBO of SO adviseren, dient een aanvraag voor een TLV gedaan te worden door school.

Belangrijke aandachtspunten
  • Voor een advies van de eerste deskundigen dient alleen het aanvraagformulier en een OPP te worden ingediend;
  • mocht het komen tot een aanvraag TLV, dan moet de school voor een 2e deskundigenadvies zorgen. Dit kan gehaald worden bij functionarissen van sociaal team, schoolarts, e.d. Gezien de overgangssituatie mag dit ook nog bij de orthopedagogen van De Groeiacademie. Het 2e deskundigenadvies kan tegelijkertijd met het 1e deskundigenadvies of eerder worden aangevraagd.
  • de orthopedagogen en onderwijsspecialisten van De GroeiAcademie denken met de school mee in het voortraject;
  • De aan te leveren documenten worden alleen verstuurd via ZIVVER;
  • Bij een aanvraag voor een TLV dient het groeidocument meegestuurd te worden.
  • De school kan, bij uitzondering, een TLV aanvragen zonder toestemming van de ouders.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband:

https://swv-po-mh.nl/