Iedere Groeilingschool heeft een eigen medezeggenschapsraad, die bestaat uit ouders en medewerkers. De Groeiling als geheel werkt met een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die vijf tot zeven keer per jaar overlegt met het College van bestuur. Daarin vraagt het College om advies en instemming voor nieuw beleid en wijzigingen in het bestaande. Er vindt ook overleg plaats over de financiën en de resultaten op onderwijskwaliteit. De GMR heeft een wisselende samenstelling van leerkrachten en ouders of verzorgenden. We streven ernaar om vanuit zoveel mogelijk scholen een vertegenwoordiger te hebben.

In het schooljaar 2018-2019 bestaat de GMR uit de volgende leden:

Voorzitter (gedeelde invulling)

 • Sietske van Dijk, personeel, PG ‘t Carillon
 • Raimond van Koert, ouder, OG ‘t Carillon

Leden

 • Christa Abels, personeel, PG De Triangel
 • Marianne van Dorp, personeel, PG De Oostvogel
 • Moniek van Duin, personeel, PG De GroeiAcademie
 • Joost Klep, ouder, OG ‘t Carillon
 • Anita Steenbergen, personeel, PG De GroeiAcademie
 • Jolanda van Ginneken, personeel, PG St. Aloysius
 • Annemarie Nijhuis, personeel, PG Speel-&Werkhoeve
 • Marianne van Rijn, personeel, PG De Goudakker
 • Lars Nobel, ouder, OG Bijenkorf
 • Farid Azaaj, ouder, OG ‘t Carillon
 • Gulsen Cosar, ouder, OG De Bron

Aspirant lid: Renée Wammes, personeel, PG St. Aloyius

De werkwijze van de GMR is vastgelegd in het reglement en de statuten.
GMR_reglement_de_Groeiling
Medezeggenschapsstatuut 2014-2018

Contact met de GMR kan opgenomen via  het secretariaat: secretariaat@degroeiling.nl.