Scholing

De GroeiAcademie verzorgt ieder schooljaar een ruim aanbod aan workshops en scholing.

Netwerken

De GroeiAcademie kent een diversiteit aan netwerken. Deze netwerken zijn samengesteld met professionals die een identieke rol of taak hebben binnen De Groeiling. Zo is er een netwerk voor intern begeleiders, voor gedragsspecialisten, voor talentcoaches, voor groep 8 leerkrachten, voor groep 1/2 leerkrachten, voor schoolopleiders en een netwerk voor startende leerkrachten. De netwerken komen meerdere keren per jaar samen en staan open voor collega’s die aan willen sluiten. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met De GroeiAcademie. Hieronder volgt een beknopt overzicht.

Het netwerk ‘intern begeleiders’ heeft als doel om van elkaar te leren en elkaar te inspireren, en om (nieuwe) kennis en informatie uit te wisselen. Daarnaast wordt verbinding gehouden met de ontwikkelingen binnen De Groeiling/De GroeiAcademie en het Samenwerkingsverband. De inhoud wordt door de deelnemers vormgegeven en er is ruimte voor intervisie.

Bij iedere bijeenkomst is een onderwijsspecialist van De GroeiAcademie aanwezig.

Het leernetwerk voor de leerkrachten van groep 1 en 2 buigt zich over de vraag: Op welke manier wordt een basis gelegd voor een goede start in groep 1? Wat is hier het geheim van?

Tevens zal worden gekeken naar planmatig werken, beredeneerd aanbod en naar de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3.

Vanuit de behoefte om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, is het netwerk ‘groep 8-leerkrachten’ ontstaan. De onderwerpen worden aangedragen door de deelnemers van het netwerk en zijn actueel en passend bij de aansluiting naar het VO.

Het netwerk ‘Gedragsspecialisten’ heeft als doel elkaar scherp houden, van elkaar leren en inspireren. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gedrag en casuïstiek worden besproken en de materialen worden uitgewisseld. De deelnemers hebben een specialisatie in gedrag of zijn voldoende op de hoogte van de theorie.

Het opleiden van studenten tot goede toekomstige collega’s en het begeleiden van starters en zij-instromers is waar het netwerk ‘Schoolopleiders’ zich op richt. Er wordt gewerkt aan een eenduidige aanpak binnen De Groeiling en het versterken met de samenwerking met Hogeschool Utrecht en Thomas More Hogeschool.

Het netwerk ‘Talentcoaches’ heeft als doel het up-to-date houden en uitbreiden van de (wetenschappelijke) kennis over alle aspecten van het onderwijs aan hoogintelligente kinderen. De netwerkleden worden betrokken bij het ontwikkelen van standpunten over beleid t.a.v. onderwijs aan hoogintelligente kinderen binnen De Groeiling. De netwerkbijeenkomsten zijn een combinatie van vergadering en scholing.